SAMORZĄDNOŚĆ - ROZWÓJ LOKALNY
PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

Dr Elżbieta Singer

 

PROFESJONALIZM, DOŚWIADCZENIE, WIEDZA

SKUTECZNE DORADZTWO, SZKOLENIA,Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (specjalność : ekonomia, dyscyplina: zarządzanie) oraz Studiów Podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w zakresie prawa samorządowego.

Publikacje

„Znaczenie partycypacji publicznej w rozwoju lokalnym” w: Animacja Życia Pulicznego. Zeszyt nr 2 Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych. Warszawa 2014

„Partycypacja w zarządzaniu rozwojem lokalnym” , Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2014

„Poziom zaangażowania mieszkańców w proces tworzenia polityki rozwojowej” w „Przedsiębiorczość – natura i atrybuty” , R.Rutka, E.Singer, Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Tarnowie, 2012

„Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy przez partycypację. Strategia rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju społecznego” podręcznik wydany w kwietniu 2011 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, współredaktor i współautor.

„Między liderem a zmianą” przewodnik dla samorządów, organizacji i liderów lokalnych w sprawach rozwoju lokalnego, wydany przez MPiPS w kwietniu 2011 r., współautor.

„Współpraca. Budowanie koalicji lokalnych na rzecz pomocy społecznej” wyd. 2011 przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK Toruń

„Ryzyko personalne w administracji publicznej po 1989 roku” w: „Z problemów administracji”, zeszyt naukowy nr 2/1a/2010, PWSH Pomerania Chojnice 2010

Temat pracy doktorskiej

„Planowanie strategiczne jednostek samorządu terytorialnego w kontekście perspektywy kadencji władz.” Opisywane zagadnienia oraz badania dotyczyły procesu zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, spójności planowania strategicznego z planowaniem finansowym rocznym i wieloletnim, w tym z wieloletnim planem inwestycyjnym oraz warunków niezbędnych do zmniejszenia zagrożenia uzależnienia planowania strategicznego od kadencyjności organów gmin.